Stichting tot bevordering van Sacrale Muziek

Met de uitvoering van het concert 2018 kwam een einde aan de reeks jaarlijkse concerten die de in 1998 opgerichte Stichting Stabat Mater heeft georganiseerd.

Met weemoed, maar vooral met voldoening over het bereikte in de afgelopen 20 jaar, dankt het bestuur allen die aan het welslagen van deze bijzondere serie Stabat Mater uitvoeringen hebben bijgedragen. Per 26 januari 2019 is de stichting ontbonden.

Stabat Mater

 

Deze website biedt informatie over Stabat Mater, een religieus treurdicht dat vanaf de 13e eeuw door tal van componisten van grote faam is getoonzet. Stichting Stabat Mater heeft zich gedurende 20 jaar (1998-2018) ingezet deze prachtige muziek te presenteren via jaarlijkse concerten. Onze stichting heeft zich ontfermd over de website van de ontbonden Stichting Stabat Mater, zodat de in de afgelopen decennia vergaarde en bijzondere informatie behouden blijft voor hen die hiervoor belangstelling tonen.

Stichting tot Bevordering van Sacrale Muziek Secretaris: Theodoor van Leeuwen

Ultimate Stabat Mater Website

De Ultimate Stabat Mater Website, www.stabatmater.info, biedt aan muziekliefhebbers en professionals die wereldwijd een Stabat Mater beluisteren, uitvoeren of componeren een prachtig overzicht …

Lees meer »

Stichting Sacrale Muziek

Stichting tot bevordering van Sacrale Muziek heeft na beëindiging van de Stichting Stabat Mater de website van deze mooie en succesvolle stichting overgenomen. Doel is de in de afgelopen jaren verzamelde informatie niet …

Lees meer »

Laatste concert

Bij het slotconcert van de Stichting Stabat Mater in maart 2018 sprak voorzitter dr. Wim van den Goorbergh onderstaande tekst tot de aanwezigen: “Voor de twintigste editie van de Stabat Mater concerten hebben we opnieuw …

Lees meer »